Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Velkommen til Stateras

Statera betyder balance

Stateras skaber værdi og balance for private, virksomheder, pensions- og forsikringsselskaber samt jobcentre.

I Stateras hjælper vi private og offentlige virksomheder med at forebygge og reducere sygefravær.

Vores erhvervspsykologer er specialiserede i forebyggelse af sygefravær og arbejdsfastholdelse. Gennem vores psykologfaglige viden og erfaring sikrer vi vores kunder en struktureret, forebyggende, målrettet eller tidlig indsats, der reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med sygemeldinger.

Stateras fungerer også som anden aktør og supervisor i beskæftigelsesindsatsen. Her varetager vi bl.a. beskæftigelsesrettede mestringsforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet samt forløb med henblik på afklaring af erhvervs- og arbejdsevne.

Vores mangeårige erfaring og specialviden på området kommer også vores private kunder til gode. Vi kan give overblik over de støttemuligheder, virksomheden har i henhold til beskæftigelseslovgivningen og varetage den koordinerende indsats mellem den sygemeldte medarbejder, arbejdspladsen, egen læge og jobcenter m.fl.

Statera betyder balance.

Mød personerne bag Stateras

Stateras ejes af autoriseret erhvervspsykolog Helene Hegelund Christiansen.

Stateras betjener virksomheder og jobcentre i egne lokalområder. Stateras’ administrative personale er samlet på virksomhedens  hovedadresse i Ballerup.

Helene Hegelund Christiansen

Erhvervspsykolog & indehaver

Helene er autoriseret psykolog med mange års erfaring fra private og offentlige virksomheder. Inden Helene i 2011 startede egen virksomhed, var hun arbejdspsykolog i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns Kommune og psykolog i et forskningsprojekt med fokus på forebyggelse og fastholdelse.

Helene har specialiseret sig i forebyggelse af sygefravær og arbejdsfastholdelse. Helene fungerer som psykolog og rådgiver for en række virksomheder, hvor hun bidrager med implementering af tiltag med henblik på at reducere sygefravær, rådgivning af ledere og behandling af medarbejdere. Alt sammen med fokus på at skabe sunde virksomheder, hvor medarbejdere og ledere trives. 

Helene er desuden uddannet sygeplejerske og har en Mindfulness uddannelse fra Bangor University i Wales. 

I Stateras er Helene ansvarlig for Stateras’ drift og psykologfaglighed. Helene er således også faglig ansvarlig for den interne efteruddannelse af Stateras’ psykologer og vedvarende kvalitetssikring.

Dian Alexander

Erhvervspsykolog

Dian Alexander er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns universitet. Dian har flere års erfaring både fra private såvel som offentlige virksomheder, hvor hun har arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Tillige har hun arbejdet med medarbejdere og ledere i forhold til coaching og sparring. Senest har Dian været ansat i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns kommune.


Som autoriseret psykolog har Dian indgående erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser, med undervisning, coaching og terapi. Dian har gennem Psykologkampagnen arbejdet for at udbrede kendskabet til andre områder, end de traditionelle, hvor psykologfaglige kompetencer er relevante.


Dian er oprindeligt uddannet kok og har arbejdet både i Danmark og i udlandet. Erfaringen som kok rummer både restauranter men også egen virksomhed med økonomi -og medarbejderansvar. Dian er desuden uddannet akupunktør og har klinik på Østerbro en dag om ugen.


Hos Stateras varetager Dian samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Stephanie Skøtt Andersen

Psykolog

Stephanie Skøtt Andersen er psykolog fra Aarhus Universitet og har gennem sin uddannelse, kurser samt frivillige jobs opnået en bred erfaring og viden om forholdet mellem krop og psyke, særligt hvordan neuropsykologien kan være en medspiller i samtaleforløb. Derudover har Stephanie erfaring med flere forskningsprojekter og -praktikker.

Stephanie glædes over muligheden for at hjælpe mennesker med deres mange forskelligartede udfordringer i mødet med arbejdslivets vilkår og på det, der kan ske, når enderne ikke helt mødes i arbejds- og privatlivet. Stephanie bestræber sig på at mødes i øjenhøjde og gennem samarbejde og tillid at kunne tale om det, der er særligt vanskeligt her og nu.

Stephanie har før sin studietid drevet en sushirestaurant.

Hos Stateras varetager Stephanie individuelle psykologiske samtale- og gruppeforløb med fokus på mestringsstrategier, rådgivning og behandling i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Frederik Holtum Nielsen

Psykolog

Frederik Holtum er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og selverklæret læringsentusiast. Inden han kom til Stateras har han arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med udvikling af læringsmiljøer og udarbejdelse af psykologiske vurderinger. Frederik har erfaring og kompetencer indenfor det organisations- og erhvervspsykologiske felt, særligt i forhold til forandrings- og læringsteori, onboarding-processer og interpersonelle samarbejdsrelationer.

 

Som psykolog stræber Frederik efter at hjælpe mennesker med at gribe udviklingsmomenterne i deres liv. Frederik søger at møde hvert menneske der hvor de er, med respekt og tillid for at skabe et struktureret og trygt udviklingsrum.

 

Hos Stateras er Frederik ansvarlig for afholdelse af individuelle- og gruppeforløb inden for et bredt område af psykologiske problemstillinger. Alle forløb er med fokus på øget trivsel og mestring. I forhold til arbejdsfastholdelse har Frederik et særligt fokus på en struktureret og tilpasset re-boarding proces i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet.

Michael Grønnegaard

Psykolog

Michael Grønnegaard arbejder i krydsfeltet mellem erhvervs-, den kliniske og sundhedspsykologien. Michael er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og autoriseret af psykolognævnet. Han har tidligere arbejdet som professionel musiker.

Han har hos ”anden aktør” arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, har udført terapeutiske, coachende og sparrende samtaler med sundhedssikrede klienter, samt har erfaring med at varetage psykologisk smertebehandling. Herudover har han erfaring med forskelligartede psykologiske undersøgelser af individ og gruppe, samt varetaget intensive terapeutiske forløb med unge med gennemgribende psykologiske vanskeligheder.

Michael lægger i sit arbejde stor vægt på nysgerrighed, respekt og kvalitet.

Hos Stateras varetager Michael terapeutiske samtaleforløb, samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse, samt erhvervspsykologiske opgaver relateret til psykisk arbejdsmiljø, herunder bl.a. supervisions-, undervisnings- og workshopopgaver.

Mia Stige Nielsen

Socialfaglig konsulent

Mia Stige Nielsen er uddannet socialrådgiver med flere års erfaring fra private og offentlige virksomheder.

Inden Mia i 2018 startede som Socialfaglig konsulent ved Stateras, var hun ansat ved privat leverandør, hvor hun var ansvarlig for drift og kvalitetssikring af den beskæftigelsesrettede indsats med borgere på kanten af – og langt fra arbejdsmarkedet, samt for den interne opkvalificering. Derudover har hun arbejdet som mentor med fokus på forandringsprocesser, fastholdelse og motivation.

Mia fungerer som socialfaglig konsulent, varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver i kommunernes jobcentre med fokus på arbejdsdygtighed og arbejdsfastholdelse samt undervisning og rådgivning i emner indenfor beskæftigelseslovgivningens rammer.

Mia er ansvarlig for den socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsats ved Stateras, og er således også ansvarlig for den socialfaglige kvalitetssikring.

Mia er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol (tidl. Den Sociale Højskole).

Thinna Svane

Fysioterapeut

Thinna er autoriseret fysioterapeut med flere års erfaring, oprindeligt indenfor hospitalsregi, men har i de sidste mange år hjulpet mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og har været tilknyttet aktører på beskæftigelsesområdet. Her har Thinna haft mennesker i fysioterapeutiske forløb, både unge og voksne, som har haft behov for ekstra støtte med henblik på at hjælpe dem videre og tættere på arbejdsmarkedet. Thinna har hjulpet med såvel fysiske problematikker i bevægeapparatet samt smerter, men også mennesker som har været psykisk sårbare med blandt andet stress og angst. 

Hos Stateras udfører Thinna primært funktionsevnebeskrivelser.  

Dorte Koustrup

Mindfulness- og meditationslærer

Dorte er en erfaren mindfulness- og meditationslærer. Dorte har en bred erfaring og har arbejdet med både kommuner, virksomheder, gymnasier, foreninger og universiteter. Aktuelt arbejder Dorte primært med studerende og voksne inden og uden for arbejdsmarkedet. Dorte fungerer desuden som supervisor for de nye studerende, der er ved at uddanne sig som Awakening Joy lærere hos James Baraz, Berkeley, US.

Uddannelsesmæssigt har Dorte en cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus, en MBSR uddannelse (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) fra Aarhus Universitet i Danmark/University of Massachusetts, USA, og en uddannelse som MSC Teacher (Mindful-Self-Compassion ) fra Center for Mindful Self-Compassion, San Diego, USA. I juni 2019 blev Dorte endvidere Certificeret Awakening Joy lærer. 

Dorte har afholdt mindfulness- og meditationskurser, individuelle samtaler, workshops og foredrag i både Norge, USA og Danmark.

Hos Stateras varetager Dorte individuelle og gruppeforløb inden for mindfulness og meditation primært som led i stressreduktion.

Kontakt Stateras