Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Velkommen til Stateras

Stateras skaber værdi og balance for private, virksomheder og jobcentre

I Stateras hjælper vi private og offentlige virksomheder med at forebygge og reducere stress og arbejdsrelaterede sygemeldinger.

Vores erhvervspsykologer og fastholdelseskonsulenter er specialiserede i forebyggelse og fastholdelse. Gennem vores omfattende psykolog- og socialfaglige viden og erfaring sikrer vi vores kunder en struktureret, forebyggende, målrettet eller tidlig indsats, der reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med sygemeldinger.

Stateras er funderet på to lige stærke ben af psykologisk og socialfaglig viden. Det betyder, at vi også er en foretrukken samarbejdspartner for mange danske jobcentre. Her varetager vi bl.a. beskæftigelsesrettede mestringsforløb og konsulentopgaver på det lovbundne område inden for beskæftigelseslovgivningen.

Vores mangeårige erfaring og specialviden på området kommer også vores private kunder til gode. Vi kan give overblik over de støttemuligheder, virksomheden har i henhold til beskæftigelseslovgivningen og varetage den koordinerende indsats mellem den sygemeldte medarbejder, arbejdspladsen, egen læge og jobcenter m.fl.

Statera betyder balance.

Mød personerne bag Stateras

Stateras ejes af autoriseret erhvervspsykolog Helene Hegelund Christiansen.

Stateras betjener virksomheder og jobcentre i egne lokalområder. Stateras’ administrative personale er samlet på virksomhedens  hovedadresse i Ballerup.

Helene Hegelund Christiansen

Erhvervspsykolog & indehaver

Helene Hegelund Christiansen er autoriseret erhvervspsykolog med mange års erfaring fra private og offentlige virksomheder. Inden Helene i 2011 startede egen praksis, var hun erhvervspsykolog i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns Kommune og psykolog i et forskningsprojekt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse og fastholdelse.

I sin egen praksis har Helene fortsat specialiseringen i forebyggelse og fastholdelse. Hun fungerer således som erhvervspsykolog og rådgiver for en række virksomheder og varetager behandling af medarbejdere samt rådgivning af ledere med fokus på reduktion af sygefravær og arbejdsfastholdelse.

Dette arbejde fortsætter Helene i Stateras, hvor hun er ansvarlig for Stateras’ drift og den psykologfaglige del. Helene er således også faglig ansvarlig for den interne efteruddannelse af Stateras’ erhvervspsykologer og vedvarende kvalitetssikring.

Helene er uddannet psykolog (Cand.psych.) fra Københavns Universitet og er yderligere efteruddannet ved Bangor University i Wales. Desuden har Helene en BA i psykologi og sprog- og kulturstudier fra Roskilde Universitets Center og er uddannet sygeplejerske.

Dian Alexander

Erhvervspsykolog

Dian Alexander er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns universitet. Dian har flere års erfaring både fra private såvel som offentlige virksomheder, hvor hun har arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Tillige har hun arbejdet med medarbejdere og ledere i forhold til coaching og sparring. Senest har Dian været ansat i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns kommune.
Som autoriseret psykolog har Dian indgående erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser, med undervisning, coaching og terapi. Dian har gennem Psykologkampagnen arbejdet for at udbrede kendskabet til andre områder, end de traditionelle, hvor psykologfaglige kompetencer er relevante.
Dian er oprindeligt uddannet kok og har arbejdet både i Danmark og i udlandet. Erfaringen som kok rummer både restauranter men også egen virksomhed med økonomi -og medarbejderansvar. Dian er desuden uddannet akupunktør og har klinik på Østerbro en dag om ugen.
Hos Stateras varetager Dian samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Lykke Rasmussen

Psykolog

Lykke Rasmussen er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns universitet. Lykke har flere års erfaring fra ansættelser i offentligt regi, hvor hun har arbejdet på børne- og ungeområdet i og på tværs af hjemmet og pædagogiske kontekster, såvel almene som specialiserede.


Lykke har blandt andet stor erfaring med rådgivende og terapeutiske samtaleforløb med børn, unge, forældre og familier. Hun har ligeledes erfaring med sparring og supervision til ledere og ansatte på det pædagogiske og børnefaglige felt ift. håndtering af arbejdsrelaterede problemstillinger og udvikling af praksis. Tillige har Lykke erfaringer som børnesagkyndig fra Statsforvaltningen (Familieretshus) og er uddannet SES-skilsmissebehandler.


Hos Stateras varetager Lykke samtaleforløb med fokus på øget trivsel og mestring, herunder tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Stephanie Skøtt Andersen

Psykolog

Stephanie Skøtt Andersen er psykolog fra Aarhus Universitet og har gennem sin uddannelse, kurser samt frivillige jobs opnået en bred erfaring og viden om forholdet mellem krop og psyke, særligt hvordan neuropsykologien kan være en medspiller i samtaleforløb. Derudover har Stephanie erfaring med flere forskningsprojekter og -praktikker.

Stephanie glædes over muligheden for at hjælpe mennesker med deres mange forskelligartede udfordringer i mødet med arbejdslivets vilkår og på det, der kan ske, når enderne ikke helt mødes i arbejds- og privatlivet. Stephanie bestræber sig på at mødes i øjenhøjde og gennem samarbejde og tillid at kunne tale om det, der er særligt vanskeligt her og nu.

Stephanie har før sin studietid drevet en sushirestaurant.

Hos Stateras varetager Stephanie individuelle psykologiske samtale- og gruppeforløb med fokus på mestringsstrategier, rådgivning og behandling i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Mia Stige Nielsen

Socialfaglig konsulent

Mia Stige Nielsen er uddannet socialrådgiver med flere års erfaring fra private og offentlige virksomheder.

Inden Mia i 2018 startede som Socialfaglig konsulent ved Stateras, var hun ansat ved privat leverandør, hvor hun var ansvarlig for drift og kvalitetssikring af den beskæftigelsesrettede indsats med borgere på kanten af – og langt fra arbejdsmarkedet, samt for den interne opkvalificering. Derudover har hun arbejdet som mentor med fokus på forandringsprocesser, fastholdelse og motivation.

Mia fungerer som socialfaglig konsulent, varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver i kommunernes jobcentre med fokus på arbejdsdygtighed og arbejdsfastholdelse samt undervisning og rådgivning i emner indenfor beskæftigelseslovgivningens rammer.

Mia er ansvarlig for den socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsats ved Stateras, og er således også ansvarlig for den socialfaglige kvalitetssikring.

Mia er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol (tidl. Den Sociale Højskole).

Dorte Koustrup

Mindfulness- og meditationslærer

Dorte er en erfaren mindfulness- og meditationslærer. Dorte har en bred erfaring og har arbejdet med både kommuner, virksomheder, gymnasier, foreninger og universiteter. Aktuelt arbejder Dorte primært med studerende og voksne inden og uden for arbejdsmarkedet. Dorte fungerer desuden som supervisor for de nye studerende, der er ved at uddanne sig som Awakening Joy lærere hos James Baraz, Berkeley, US.

Uddannelsesmæssigt har Dorte en cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus, en MBSR uddannelse (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) fra Aarhus Universitet i Danmark/University of Massachusetts, USA, og en uddannelse som MSC Teacher (Mindful-Self-Compassion ) fra Center for Mindful Self-Compassion, San Diego, USA. I juni 2019 blev Dorte endvidere Certificeret Awakening Joy lærer. 

Dorte har afholdt mindfulness- og meditationskurser, individuelle samtaler, workshops og foredrag i både Norge, USA og Danmark.

Hos Stateras varetager Dorte individuelle og gruppeforløb inden for mindfulness og meditation primært som led i stressreduktion.

Kontakt Stateras