Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Velkommen til Stateras

Vi hjælper med at holde balancen - …

… spar på de menneskelige og økonomiske ressourcer - sæt, trivsel og arbejdsglæde i højsædet.

Statera betyder balance

Stateras’ består af erfarne arbejds- og erhvervspsykologer og adskiller sig fra andre psykologhuse og -netværk ved at levere ydelser, der alle har et målrettet og struktureret fokus på forebyggelse og reduktion af sygefravær samt arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdet.

Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at forebygge og reducere sygefravær. Vores erhvervspsykologer er specialiserede i forebyggelse af sygefravær og arbejdsfastholdelse. Gennem vores psykologfaglige viden og erfaring sikrer vi en struktureret, forebyggende og målrettet indsats, der reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med sygemeldinger.

Vi tilbyder også behandling og udredning for private. Vi hjælper mennesker gennem udfordringer og svære perioder i livet og har mange års erfaring i forhold til at behandle stress-, angst- og depressionstilstande. Vi hjælper desuden med at leve med kroniske smerteproblematikker og følger efter hjernerystelse samt udreder og tester i forhold til forskellige forstyrrelser. Alle vores samtaleforløb er med fokus på at kunne opretholde det arbejds- og privatliv som ønskes.

Stateras fungerer desuden som anden aktør og supervisor i beskæftigelsesindsatsen. Her varetager vi bl.a. beskæftigelsesrettede mestringsforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet samt forløb med henblik på afklaring af erhvervs- og arbejdsevne.

Stateras hjælper til med at skabe værdi og balance for private, virksomheder, pensions- og forsikringsselskaber samt jobcentre.

Statera betyder balance.

Mød personerne bag Stateras

Stateras ejes af autoriseret erhvervspsykolog Helene Hegelund Christiansen.

Stateras betjener virksomheder og jobcentre i egne lokalområder. Stateras’ administrative personale er samlet på virksomhedens  hovedadresse i Ballerup.

Helene Hegelund Christiansen

Erhvervspsykolog & indehaver

Helene er autoriseret psykolog med mange års erfaring fra private og offentlige virksomheder. Inden Helene i 2011 startede egen virksomhed, var hun arbejdspsykolog i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns Kommune og psykolog i et forskningsprojekt med fokus på forebyggelse og fastholdelse.

Helene har specialiseret sig i forebyggelse af sygefravær og arbejdsfastholdelse. Helene fungerer som psykolog og rådgiver for en række virksomheder, hvor hun bidrager med implementering af tiltag med henblik på at reducere sygefravær, rådgivning af ledere og behandling af medarbejdere. Alt sammen med fokus på at skabe sunde virksomheder, hvor medarbejdere og ledere trives. 

Helene er desuden uddannet sygeplejerske og har en Mindfulness uddannelse fra Bangor University i Wales. 

I Stateras er Helene ansvarlig for Stateras’ drift og psykologfaglighed. Helene er således også faglig ansvarlig for den interne efteruddannelse af Stateras’ psykologer og vedvarende kvalitetssikring.

Dian Alexander

Erhvervspsykolog

Dian Alexander er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns universitet. Dian har flere års erfaring både fra private såvel som offentlige virksomheder, hvor hun har arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Tillige har hun arbejdet med medarbejdere og ledere i forhold til coaching og sparring. Senest har Dian været ansat i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns kommune.

Som autoriseret psykolog har Dian indgående erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser, med undervisning, coaching og terapi. Dian har gennem Psykologkampagnen arbejdet for at udbrede kendskabet til andre områder, end de traditionelle, hvor psykologfaglige kompetencer er relevante.

Dian er oprindeligt uddannet kok og har arbejdet både i Danmark og i udlandet. Erfaringen som kok rummer både restauranter men også egen virksomhed med økonomi -og medarbejderansvar. Dian er desuden uddannet akupunktør og har klinik på Østerbro en dag om ugen.

Hos Stateras varetager Dian samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Stephanie Skøtt Andersen

Psykolog

Stephanie Skøtt Andersen er psykolog fra Aarhus Universitet og har gennem sin uddannelse, kurser samt frivillige jobs opnået en bred erfaring og viden om forholdet mellem krop og psyke, særligt hvordan neuropsykologien kan være en medspiller i samtaleforløb. Derudover har Stephanie erfaring med flere forskningsprojekter og -praktikker.

Stephanie glædes over muligheden for at hjælpe mennesker med deres mange forskelligartede udfordringer i mødet med arbejdslivets vilkår og på det, der kan ske, når enderne ikke helt mødes i arbejds- og privatlivet. Stephanie bestræber sig på at mødes i øjenhøjde og gennem samarbejde og tillid at kunne tale om det, der er særligt vanskeligt her og nu.

Stephanie har før sin studietid drevet en sushirestaurant.

Hos Stateras varetager Stephanie individuelle psykologiske samtale- og gruppeforløb med fokus på mestringsstrategier, rådgivning og behandling i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Frederik Holtum Nielsen

Psykolog

Frederik Holtum er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og selverklæret læringsentusiast. Inden han kom til Stateras har han arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med udvikling af læringsmiljøer og udarbejdelse af psykologiske vurderinger. Frederik har erfaring og kompetencer indenfor det organisations- og erhvervspsykologiske felt, særligt i forhold til forandrings- og læringsteori, onboarding-processer og interpersonelle samarbejdsrelationer.

Som psykolog stræber Frederik efter at hjælpe mennesker med at gribe udviklingsmomenterne i deres liv. Frederik søger at møde hvert menneske der hvor de er, med respekt og tillid for at skabe et struktureret og trygt udviklingsrum.

Hos Stateras er Frederik ansvarlig for afholdelse af individuelle- og gruppeforløb inden for et bredt område af psykologiske problemstillinger. Alle forløb er med fokus på øget trivsel og mestring. I forhold til arbejdsfastholdelse har Frederik et særligt fokus på en struktureret og tilpasset re-boarding proces i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet.

Signe Brønserud

Psykolog

Signe Brønserud er psykolog fra Københavns Universitet. Signe har erfaring med opgaver indenfor psykisk arbejdsmiljø, undervisning, coaching og individuel terapi. Hun har arbejdet med bl.a. stresshåndtering, ledelse af trivsel i organisationer, samarbejdsudfordringer, trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurdering. 

Som psykolog bestræber Signe sig på at skabe gode relationer gennem ro, nærvær, lytning og nysgerrighed. Hun møder det enkelte menneske, hvor det er og tilpasser hvert forløb hertil. Hun trækker i den forbindelse på evidensbaserede metoder fra både det kliniske og arbejdspsykologiske felt.

Før Signe blev psykolog, arbejdede hun som konstruktør i tøjbranchen, hvor hun bl.a. var udstationeret og stod for den daglige drift af et satellitkontor i Istanbul. Hun har desuden udgivet en skønlitterær roman på Gyldendal.

Hos Stateras varetager Signe individuelle samtaleforløb, gruppeforløb og ledelsesrådgivning i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Michael Grønnegaard

Psykolog

Michael Grønnegaard arbejder i krydsfeltet mellem erhvervs-, den kliniske og sundhedspsykologien. Michael er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og autoriseret af psykolognævnet. Han har tidligere arbejdet som professionel musiker.

Han har hos ”anden aktør” arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, har udført terapeutiske, coachende og sparrende samtaler med sundhedssikrede klienter, samt har erfaring med at varetage psykologisk smertebehandling. Herudover har han erfaring med forskelligartede psykologiske undersøgelser af individ og gruppe, samt varetaget intensive terapeutiske forløb med unge med gennemgribende psykologiske vanskeligheder.

Michael lægger i sit arbejde stor vægt på nysgerrighed, respekt og kvalitet.

Hos Stateras varetager Michael terapeutiske samtaleforløb, samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse, samt erhvervspsykologiske opgaver relateret til psykisk arbejdsmiljø, herunder bl.a. supervisions-, undervisnings- og workshopopgaver.

Thinna Svane

Fysioterapeut

Thinna er autoriseret fysioterapeut med flere års erfaring, oprindeligt indenfor hospitalsregi, men har i de sidste mange år hjulpet mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og har været tilknyttet aktører på beskæftigelsesområdet. Her har Thinna haft mennesker i fysioterapeutiske forløb, både unge og voksne, som har haft behov for ekstra støtte med henblik på at hjælpe dem videre og tættere på arbejdsmarkedet. Thinna har hjulpet med såvel fysiske problematikker i bevægeapparatet samt smerter, men også mennesker som har været psykisk sårbare med blandt andet stress og angst. 

Hos Stateras udfører Thinna primært funktionsevnebeskrivelser.  

Kontakt Stateras