HURTIG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSPLADSEN

Behandlende samtaleforløb

HURTIG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSPLADSEN

Behandlende samtaleforløb

Belastninger i arbejds- og privatlivet er den hyppigste årsag til, at medarbejdere sygemeldes med lettere mentale helbredsproblemer (stress, angst og depression) og almenpsykologiske problemstillinger (livskriser og sorg).

Sygemeldte medarbejdere koster store beløb på årsbasis, medfører produktionsnedgang samt nedsat arbejdsglæde og trivsel både hos den sygemeldte og hos kollegaer. Reduktion af sygefravær og god trivsel er derfor både økonomisk og menneskeligt værd at investere i.

Stateras tilbyder en psykologordning til medarbejderne i din virksomhed, der ofte kan dækkes delvist af jeres eksisterende sundhedsforsikring. Ordningen har fokus på en, tidlig og struktureret erhvervspsykolog indsats og kan spare jeres virksomhed for økonomiske udgifter, ved at afkorte sygemeldinger og højne arbejdsglæden.

Med afsæt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger tilrettelægges et samtaleforløb med medarbejderen, hvor fokus er hurtigst muligt tilbagevenden til arbejdspladsen og fastholdelse af en god medarbejder i jobbet.

Et behandlende samtaleforløb indeholder:

  • Afklaring af årsag til sygemelding, herunder identifikation af stressorer.
  • Individuelle samtaler med fokus på håndtering af mentale helbredsproblemer.
  • Vurdering af medarbejders funktionsnedsættelse og symptombillede i forhold til arbejdsopgaver og sociale relationer på arbejdspladsen.
  • Udarbejdelse af en konkret plan for tilbagevenden og fastholdelse på arbejdspladsen, med beskrivelse af optrapning afarbejdstid og konkrete arbejdsopgaver.
  • Støtte i forbindelse med tilbagevenden til jobbet, med henblik på at forebygge en ny sygemelding.
  • Lederinddragelse, rådgivende samtaler med nærmeste leder og trepartssamtaler på arbejdspladsen, hvis leder og medarbejder ønsker det.

Praktisk

Psykologsamtalerne, der afholdes med medarbejderne, er omfattet af tavshedspligt, og ingen aktiviteter iværksættes uden medarbejderens samtykke.

Medarbejderne tilbydes en samtale med autoriseret erhvervspsykolog (cand.psych.aut) inden for 3 hverdage.

Psykologsamtalerne er af forebyggende eller behandlende karakter, og det egentlige behandlingsansvar, i forhold til for eksempel sygemelding og genoptagelse af arbejdet, hviler på medarbejderens praktiserende læge.

Betalingen for forløbene kan ofte dækkes delvist af den eksisterende sundhedsforsikring.

Links til mere viden: