Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

HURTIG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSPLADSEN

Beskæftigelsesrettede mestringsforløb

Et beskæftigelsesrettede mestringsforløb består af individuelle samtaler mellem mennesker og en Stateras’ erhvervspsykolog med mange års erfaring fra beskæftigelsesindsatsen bl.a. fra TTA projektet.

Mestringsforløbene er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i en handlings- og løsningsorienteret tilgang til borgerens situation på vejen mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.
Målet med det professionelle forløb er, at borgerne opnår en større motivation og tro på egne evner til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – i job, i praktik eller anden erhvervsrettet indsats.
Mestringsforløbet har til formål at hjælpe borger på vej mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.
Forløbet er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i en handlings- og løsningsorienteret tilgang til borgerens situation på vejen mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.
Mestringsforløbet kan tilbydes til borgere, der har problemer med depression, angst, stress og andre mentale helbredsproblemer.
Forløbet er tilrettelagt i forhold til borgere der er på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Forløbet indeholder:

 • Psykoedukation
 • Afklaring af psykiske udfordringer og evt. comorbiditet.
 • Afklaring af behandlingsbehov samt hjælp til etablering af relevant behandling
 • Strategier til etablering af hensigtsmæssige rytmer og rutiner i hverdagen
 • Relevante muligheder samt støtteforanstaltninger i forhold til beskæftigelse
 • Afdækning og beskrivelse af ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet med afsæt i tidligere erfaringer og motivation
 • Motiverende samtaler med fokus på en beskæftigelsesrettet progression
 • Konkrete muligheder for veje tilbage i beskæftigelse

Forløbet vil i disse tilfælde ud over ovenstående også indeholde:

 • Introduktion til smertens fysiologi
 • Hensigtsmæssig energiforvaltning – adfærdsmæssigt og kognitivt
 • Afspændingsøvelser som redskab til smertereduktion
 • Hvordan forenes smerter og et godt arbejdsliv


Der vil til sagsbehandler blive udarbejdet:

 • En grundig beskrivelse af borgerens anamnese
 • Arbejdserfaring/arbejdsidentitet
 • Motivation i forhold til beskæftigelse
 • Aktuelle situation og tilstand
 • Beskrivelse af realistiske bud på vejen til beskæftigelse med afsæt i ressourcer og skånebehov
 • Bud på støtteforanstaltninger

Målet med forløbet er af borgerne opnår en større motivation og tro på egne evner til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – i job, i praktik eller anden erhvervsrettet indsats.

Psykologen følger gerne op på borgerens progression i for eksempel en praktik og kan indgå i et tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og andre relevante aktører for at hjælpe borgerne bedst muligt.

Kontakt Stateras