Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Funktionsbeskrivelse i eget hjem ved psykolog eller fysioterapeut

Funktionsbeskrivelsen har til hensigt at kortlægge borgers ressourcer og barrierer inden for forskellige funktionsområder i hjemmet herunder i særdeleshed hvordan psykiske udfordringer påvirker det daglige funktionsniveau og herigennem arbejdsevnen.
Funktionsbeskrivelsen udarbejdes på baggrund af borgeres egne udsagn, psykologens kliniske indtryk og vurdering samt på baggrund af fx fremsendte lægelige akter.
Med Funktionsbeskrivelsen øges muligheden for at lave realistiske vurderinger og match mellem en borger og praktikpladser, afklaringsforløb, rehabiliteringsindsats eller ordinære jobs.

Kontakt Stateras