Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Mentorforløb

Vi tilbyder mentorforløb til forskellige mennesker, der i hverdagen har brug for praktisk eller mental støtte. Mentorforløbene varetages primært af vores erfarne psykologer. Forløbene kan anvendes som fx støtte i forbindelse med misbrugsbehandling, boligmangel, ved fysiske eller psykiske udfordringer eller som en ekstra støtte i forbindelse med et fastholdelses- eller afklaringsforløb. Det kan fx dreje sig om fleksjob visiterede der skal genindtræde på arbejdsmarkedet, mennesker med et omfattende behov for støtte der skal deltagelse i virksomhedspraktik, behandlingsforløb, jobafklaring eller et ressourceforløb.

Kontakt Stateras