Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Sådan er vi som samarbejdspartner

Starteras’ psykologer og socialfaglige specialister er tætte og mangeårige samarbejdspartnere for en lang række af landets jobcentre. Vores samarbejde med jobcentrene falder inden for to primære områder: Psykologbaserede indsatser til borger og konsulentbistand på beskæftigelsesområdet.
Vores psykologindsatser styrker borgeren i succesfuld tilbagevending til arbejdsmarkedet gennem bl.a. strategier til etablering af hensigtsmæssige rytmer og rutiner i hverdagen samt motiverende samtaler med fokus på en beskæftigelsesrettet progression.
Som specialiserede konsulenter på beskæftigelsesområdet varetager vi bl.a. koordineret sagsbehandling og øvrige opgaver, hvor der er behov for professionel assistance på det lovgivne område.
I Stateras lægger vi vægt på effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og kvalitetssikring aftales således i samarbejde med jobcentret, inden opgaven startes. Opgaverne kan som regel løses til en i forvejen aftalt pris, så jobcentret altid har sikkerhed for sammenhæng mellem resultater og økonomi.

Kontakt Stateras