Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Socialfaglig konsulentbistand til jobcentre

Stateras tilbyder konsulentbistand til jobcentre på det lovbundne område inden for beskæftigelseslovgivningen. Vi kan således fungere som koordinerende sagsbehandlere for borgere, der er i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, forberede sager til forelæggelse for rehabiliteringsteam, foretage opfølgning i og afklaring af sygedagpengesager samt øvrige opgaver, der er behov for hjælp til inden for beskæftigelsesområdet.


Alle konsulentopgaver løses af erfarne konsulenter, der er specialiserede inden for beskæftigelsesområdet med særligt fokus på sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension.
Stateras tilbyder jobcentret en koordineret indsats, der giver en hurtig afklaring af borgernes arbejdsevne og eventuelle skånehensyn. Indsatsen inkluderer således både konkrete sagsbehandlingsopgaver, mestringsforløb samt eventuelt afklarings- og udviklingsforløb efter behov.


Indsatsen henvender sig til sygedagpengemodtagere såvel ny-sygemeldte, som borgere med en længerevarende sygeperiode, borgere på kontanthjælp/ressourceforløbsydelse samt borgere på ledighedsydelse.
Vi kan også fungere som koordinerende sagsbehandlere for borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb.Stateras varetager sagsbehandlingen for følgende målgrupper:

  • Ny-sygemeldte
  • Forlængede sager
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Borgere på ledighedsydelse

Kontakt Stateras