Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Vores resultater

Evaluering og resultater af Beskæftigelsesrettede Mestringsforløb

juni – december 2018

23 % af de henviste borgere er henvist fra ressourceforløb, 6 % fra jobafklaring, 3 % ledige fleksjobbere og de resterende 68 % fra sygedagpenge.

 • 20 % af borgerne er afsluttet til fleksjob - enten TTA, raskmeldt eller rehabiliteringsmøde med henblik på indstilling.
 • 11 % er blevet afklaret til Førtidspension
 • 9 % af borgerne er afsluttet til yderligere behandling

60 % er raskmeldt til ordinær beskæftigelse – TTA eller a-kasse.

 

januar – december 2019

4 % af de henviste borgere er henvist fra ressourceforløb, 12 % fra jobafklaring, 6 % fra kontanthjælp og de resterende 78 % fra sygedagpenge.

 • 16 % afsluttet til fleksjob, enten TTA, raskmeldt eller til rehabiliteringsmøde med henblik på indstilling.
 • 5 % afklaret til Førtidspension
 • 11 % afsluttet til yderligere behandling
 • 65 % raskmeldt til ordinær beskæftigelse – TTA eller a-kasse
 • 3 % til kontanthjælp

 

 januar – december 2020

Borgere der i denne periode er henvist hvoraf størstedelen af forløbene er gennemført med de anbefalede restriktioner pga. COVID-19. Forløbene er således gennemført via online konsultation eller telefoniske samtaler.

 • 7 % afklaret til fleksjob
 • 10 % afklaret til FØP
 • 4 % afsluttet til yderligere behandling
 • 79 % raskmeldt til ordinær beskæftigelse – TTA eller a-kasse

 

januar - december 2021

Borgere der i denne periode er henvist hvoraf størstedelen af forløbene er gennemført med de anbefalede restriktioner pga. COVID-19.

 • 6 % afklaret til fleksjob
 • 3 % afklaret til førtidspension
 • 2 % afsluttet til yderligere behandling
 • 89 % raskmeldt til ordinær beskæftigelse - TTA eller a-kasse
Evaluering

Ledige fleksjobbere, borger i jobafklaringsforløb, kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere

Borgere sygemeldt fra et arbejde er hjulpet tilbage i arbejde med centrale opmærksomhedspunkter så som psykoedukation således, at risikoen for gensygemelding minimeres, vurdering af arbejdsdygtighed samt etablering af en hensigtsmæssig optrapnings-/fastholdelsesplan med respekt for både borgeres funktionsniveau og arbejdspladsens produktion.  

Borgere opsagt i sygemeldingen eller sygemeldt fra ledighed er hjulpet tilbage i a-kasse m.v. med centrale opmærksomhedspunkter så som psykoedukation med henblik på at øge viden om egen udfordringer, vurdering af arbejdsdygtighed og inspiration til et nyt passende job eller jobområde.

Borgere i jobafklaringsforløb er afklaret i forhold til behandlingsbehov, potentiale i forhold til udvikling af funktionsniveau herunder beskrivelse af eventuelle skånebehov og nogle er fulgt i en afklarende praktik.

 

Kontantjælpsmodtagerne er primært psykoedukeret i forhold til deres udfordringer, skånebehov er afdækket, konkrete jobmuligheder og brancher er afsøgt sammen med borgerne samt rådgivet i forhold til hensigtsmæssig genindtrædelse på arbejdsmarkedet. Nogle af borgerne er på baggrund af tilknytning til arbejdsmarkedet, sygdoms- og behandlingshistorik og det daglige funktionsniveau vurderet i forhold til om genindtrædelse på ordinære vilkår vurderes realistisk.

 

Ressourceforløb

For borgere i ressourceforløb har forløbene primært handlet om stabilisering og forsøg på udvikling af aktivitetsniveau og energiforvaltning.

Borgerne har stort set alle sammen flere komplekse og konkurrerende lidelser samt meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet med heraf følgende sparsom arbejdsidentitet.

Rapporterne til sagsbehandler har indeholdt en konkret beskrivelse af det daglige funktionsniveau, skånebehov og anbefalinger til det videre forløb. Nogle af forløbene er blevet forlænget således, at borgerne også følges og støttes i en afklarende praktik (inkl. besøg i praktikken). Rapporterne har desuden indeholdt en sammenfatning af blandt andet de lægelige akter som hjælp til at beskrive funktionsniveau, vurdering af arbejdsevne og muligt udviklingspotentiale.

Kontakt Stateras