Jobs

Jobs

Stateras søger

Socialfaglige konsulenter

Stateras er en virksomhed, som hjælper private og offentlige virksomheder herunder jobcentre med at forebygge og reducere arbejdsrelaterede sygemeldinger.

Vi beskæftiger psykologer og fastholdelseskonsulenter der er specialiserede i forebyggelse og fastholdelse.

Gennem vores psykolog- og socialfaglige viden og erfaring sikrer vi vores kunder en struktureret og forebyggende og tidlig indsats, der reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med sygemeldinger.

Vi tager hånd om den enkelte sygdomstruede eller sygdomsramte medarbejder med fokus på at øge de menneskelige ressourcer og sikre en hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejdspladsen. Vi sparrer og hjælper virksomhedsledere og HR-personale med at reducere sygefravær baseret på den viden og erfaring, der er i organisationen om årsagen til sygefraværet.

Stateras er funderet på to lige stærke ben af psykologisk og socialfaglig viden. Det betyder, at vi også er en samarbejdspartner for mange danske jobcentre. Her varetager vi bl.a. erhvervspsykologiske mestringsforløb og konsulentopgaver på det lovbundne område inden for beskæftigelsesområdet.

 

Er du interesseret i at arbejde freelance eller som fastansat med konsulentopgaver i jobcentrene og har du følgende kompetencer, så hører vi meget gerne fra dig:

 • Erfaring fra beskæftigelsesområdet gerne fra jobcenterregi eller anden aktør
 • Har et godt overblik over beskæftigelseslovgivningen og kan arbejde med alle målgrupper.
 • Arbejder løsnings- og problemorienteret med fokus på at finde løsninger for borgeren
 • Er indforstået med at arbejdet indbefatter skriftlighed i forhold til at dokumentere og beskrive funktionsniveau, skånebehov og ressourcer
 • Kan udarbejde fastholdelses- og optrapningsplaner
 • Kan gå i dialog med ledere om hensigtsmæssige planer for fx en medarbejders tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding

Send ansøgning og CV til os, hvis ovenstående har din interesse.

Med venlig hilsen

Stateras Aps

Helene Hegelund Christiansen erhvervspsykolog

Stateras søger

Selvstændig psykolog med erhvervspsykologisk erfaring

Stateras er en virksomhed, som hjælper private og offentlige virksomheder herunder jobcentre med at forebygge og reducere arbejdsrelaterede sygemeldinger.

Vi beskæftiger psykologer og fastholdelseskonsulenter der er specialiserede i forebyggelse og fastholdelse.

Gennem vores psykolog- og socialfaglige viden og erfaring sikrer vi vores kunder en struktureret og forebyggende og tidlig indsats, der reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med sygemeldinger.

Vi tager hånd om den enkelte sygdomstruede eller sygdomsramte medarbejder med fokus på at øge de menneskelige ressourcer og sikre en hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejdspladsen. Vi sparrer og hjælper virksomhedsledere og HR-personale med at reducere sygefravær baseret på den viden og erfaring, der er i organisationen om årsagen til sygefraværet.

Stateras er funderet på to lige stærke ben af psykologisk og socialfaglig viden. Det betyder, at vi også er en samarbejdspartner for mange danske jobcentre. Her varetager vi bl.a. erhvervspsykologiske mestringsforløb og konsulentopgaver på det lovbundne område inden for beskæftigelseslovgivningen.

Vi ønsker et samarbejde med dig i egen praksis, til varetagelse af individuelle samtaleforløb.

Besidder du følgende kompetencer, så hører vi meget gerne fra dig:

 • Erfaring og interesse for det erhvervspsykologiske område
 • Arbejder overvejende ud fra en kognitiv og adfærdsterapeutisk metode
 • Arbejder løsnings- og problemorienteret
 • Er indforstået med at arbejdet indbefatter skriftlighed i forhold til dokumentation og beskrivelser
 • Erfaring og interesse for det arbejdsfastholdelse og lederinddragelse

Send ansøgning og CV til os, hvis ovenstående har din interesse.

Med venlig hilsen

Stateras Aps

Helene Hegelund Christiansen erhvervspsykolog