Mød personerne bag Stateras

Stateras ejes af autoriseret erhvervspsykolog Helene Hegelund Christiansen.

Stateras betjener virksomheder og jobcentre i egne lokalområder. Stateras’ administrative personale er samlet på virksomhedens  hovedadresse i Ballerup.

Helene Hegelund Christiansen

Erhvervspsykolog & indehaver

Helene Hegelund Christiansen er autoriseret erhvervspsykolog med mange års erfaring fra private og offentlige virksomheder. Inden Helene i 2011 startede egen praksis, var hun erhvervspsykolog i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns Kommune og psykolog i et forskningsprojekt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse og fastholdelse.

I sin egen praksis har Helene fortsat specialiseringen i forebyggelse og fastholdelse. Hun fungerer således som erhvervspsykolog og rådgiver for en række virksomheder og varetager behandling af medarbejdere samt rådgivning af ledere med fokus på reduktion af sygefravær og arbejdsfastholdelse.

Dette arbejde fortsætter Helene i Stateras, hvor hun er ansvarlig for Stateras’ drift og den psykologfaglige del. Helene er således også faglig ansvarlig for den interne efteruddannelse af Stateras’ erhvervspsykologer og vedvarende kvalitetssikring.

Mia Stige Nielsen

Socialfaglig konsulent

Mia Stige Nielsen er uddannet socialrådgiver med flere års erfaring fra private og offentlige virksomheder.

Inden Mia i 2018 startede som Socialfaglig konsulent ved Stateras, var hun ansat ved privat leverandør, hvor hun var ansvarlig for drift og kvalitetssikring af den beskæftigelsesrettede indsats med borgere på kanten af – og langt fra arbejdsmarkedet, samt for den interne opkvalificering. Derudover har hun arbejdet som mentor med fokus på forandringsprocesser, fastholdelse og motivation.

Mia fungerer som socialfaglig konsulent, varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver i kommunernes jobcentre med fokus på arbejdsdygtighed og arbejdsfastholdelse samt undervisning og rådgivning i emner indenfor beskæftigelseslovgivningens rammer.

Mia er ansvarlig for den socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsats ved Stateras, og er således også ansvarlig for den socialfaglige kvalitetssikring.

Mia er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol (tidl. Den Sociale Højskole).

Dian Alexander

Erhvervspsykolog

Dian Alexander er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns universitet. Dian har flere års erfaring både fra private såvel som offentlige virksomheder, hvor hun har arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Tillige har hun arbejdet med medarbejdere og ledere i forhold til coaching og sparring. Senest har Dian været ansat i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns kommune.

Som autoriseret psykolog har Dian indgående erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser, med undervisning, coaching og terapi. Dian har gennem Psykologkampagnen arbejdet for at udbrede kendskabet til andre områder, end de traditionelle, hvor psykologfaglige kompetencer er relevante.

Dian er oprindeligt uddannet kok og har arbejdet både i Danmark og i udlandet. Erfaringen som kok rummer både restauranter men også egen virksomhed med økonomi -og medarbejderansvar. Dian er desuden uddannet akupunktør fra xxx og har klinik på Østerbro en dag om ugen.

Hos Stateras varetager Dian samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Michael Grønnegaard

Erhvervspsykolog

Michael Grønnegaard har baggrund i private virksomheder. Her har han arbejdet med forskelligartede psykologiske undersøgelser på både individ- og gruppeniveau, primært med henblik på anvendelse henholdsvis håndtering af ressourcer og begrænsninger. Han har desuden haft intensive terapeutiske forløb med unge med gennemgribende psykologiske vanskeligheder.

Hos anden aktør har han arbejdet med folk på kanten af arbejdsmarkedet samt undervist i smertemestring; og senest har han udført terapeutiske, coachende og sparrende samtaler med sundhedssikrede klienter.

Hos Stateras varetager Michael terapeutiske samtaleforløb, samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse, samt erhvervspsykologiske opgaver relateret til psykisk arbejdsmiljø.

Michael er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og har før dette arbejdet som professionel musiker.