HURTIG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSPLADSEN

Psykologbaserede mestringsforløb

HURTIG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSPLADSEN

Psykologbaserede mestringsforløb

Mestringsforløbet består af 4, 6 eller 10 individuelle samtaler med psykolog med erfaring fra beskæftigelsesindsats, og har til formål at hjælpe borger på vej mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.
Forløbet er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i en handlings- og løsningsorienteret tilgang til borgerens situation på vejen mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.

Mestringsforløbet kan tilbydes til borgere, der har problemer med depression, angst, stress og andre mentale helbredsproblemer.

Forløbet er tilrettelagt i forhold til borgere der er på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Forløbet indeholder:

 • Psykoedukation
 • Afklaring af psykiske udfordringer og evt. comorbiditet.
 • Afklaring af behandlingsbehov samt hjælp til etablering af relevant behandling
 • Strategier til etablering af hensigtsmæssige rytmer og rutiner i hverdagen
 • Relevante muligheder samt støtteforanstaltninger i forhold til beskæftigelse
 • Afdækning og beskrivelse af ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet med afsæt i tidligere erfaringer og motivation
 • Motiverende samtaler med fokus på en beskæftigelsesrettet progression
 • Konkrete muligheder for veje tilbage i beskæftigelse

Forløbet kan også tilbydes til borgere der oplever at have kroniske eller intermitterende smertetilstande fx fibromyalgi, gigt eller postcommotionelt syndrom.

Forløbet vil i disse tilfælde ud over ovenstående også indeholde:

 • Introduktion til smertens fysiologi
 • Hensigtsmæssig energiforvaltning – adfærdsmæssigt og kognitivt
 • Afspændingsøvelser som redskab til smertereduktion
 • Hvordan forenes smerter og et godt arbejdsliv

Der vil til sagsbehandler blive udarbejdet:

 • En grundig beskrivelse af borgerens anamnese
 • Arbejdserfaring/arbejdsidentitet
 • Motivation i forhold til beskæftigelse
 • Aktuelle situation og tilstand
 • Beskrivelse af realistiske bud på vejen til beskæftigelse med afsæt i ressourcer og skånebehov
 • Bud på støtteforanstaltninger

Målet med forløbet er af borgerne opnår en større motivation og tro på egne evner til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – i job, i praktik eller anden erhvervsrettet indsats.

Psykologen følger gerne op på borgerens progression i for eksempel en praktik og kan indgå i et tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og andre relevante aktører for at hjælpe borgerne bedst muligt.