Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Virksomhed

Hos Stateras hjælper vi private og offentlige virksomheder med at forebygge sygemeldinger med ligeligt fokus på virksomhedens behov og medarbejdernes trivsel. Arbejdsrelaterede sygemeldinger er et fælles ansvar og skal forebygges og afhjælpes i fællesskab. Hos Stateras hjælper vi med dette både hurtigt og sikkert til gavn for alle parter.

Vi varetager samtaleforløb med medarbejdere og sparrer med ledere, afholder kurser og workshop med henblik på at reducere sygefravær og øge arbejdsglæde og trivsel samt kan tilbyde jer et organisatorisk tjek som hjælp til forebygge sygefravær. Sygemeldte medarbejdere koster store beløb på årsbasis, medfører produktionsnedgang samt nedsat arbejdsglæde og trivsel både hos den sygemeldte og hos kollegaer. Forebyggelse og trivsel er derfor både økonomisk og menneskeligt værd at investere i.

Kontakt Stateras

Samtaleforløb med medarbejder eller ledere

Benyt virksomhedens sundhedsforsikring og få dine medarbejdere hurtigt, sikkert og stabilt tilbage

Belastninger i arbejds- og privatlivet er den hyppigste årsag til, at medarbejdere sygemeldes med lettere mentale helbredsproblemer (stress, angst og depression) og almenpsykologiske problemstillinger (livskriser og sorg).

Læs mere 

Kurser og workshops

Vi tilbyder en bred vifte af kurser og workshops inden for det psykosociale arbejdsmiljø felt. Vi skræddersyr kruser og workshops til jer, der ønsker at øge trivsel og produktivitet samt reducere sygefraværet.

Det er vores erfaring, at virksomheder efterspørger større viden om stress og hvordan I som virksomhed kan hjælpe hinanden med at få reduceret stress i arbejdet.

Læs mere 

Organisatoriske tiltag

Er jeres organisation klædt på til at spotte en medarbejder med stress eller på vej mod en sygemelding?
Er der en klare rollefordeling i fht hvad personaleleder tager sig af vs. jeres HR-funktion? Er jeres ledere klædt på til at hjælpe med arbejdere med stress? Ved i hvordan i overholder sygedagpengeloven i fht sygemeldte medarbejdere mv?

Læs mere