Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Samtaleforløb med medarbejder eller ledere

Belastninger i arbejds- og privatlivet er den hyppigste årsag til, at medarbejdere sygemeldes med lettere mentale helbredsproblemer (stress, angst og depression) og almenpsykologiske problemstillinger (livskriser og sorg).

Stateras tilbyder en virksomhedsordning til medarbejderne og ledere i din virksomhed.

Ordningen har fokus på en forebyggende, tidlig og struktureret psykologindsats og kan derfor spare jeres virksomhed for økonomiske udgifter, nedsætte sygefraværet og øge arbejdsglæden.
Med afsæt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger tilrettelægges et samtaleforløb med medarbejderen, hvor fokus er på forebyggelse og reduktion af sygefraværet samt arbejdsfastholdelse og et tæt samarbejde med arbejdspladsen.

Et samtaleforløb indeholder fx:

  • Afklaring af årsag til sygemelding, herunder identifikation af stressorer.
  • Individuelle samtaler med fokus på håndtering af mentale helbredsproblemer.
  • Afklaring og redskaber til forebyggelse af sygefravær
  • Vurdering af medarbejders funktionsnedsættelse og symptombillede i forhold til arbejdsopgaver og sociale relationer på arbejdspladsen.
  • Tilpasning af arbejdstid og -opgaver.
  • Støtte i forbindelse med fastholdelse på jobbet, herunder plan for tilrettelæggelse af arbejdet i en periode med henblik på at undgå sygemelding.
  • Lederinddragelse, rådgivende samtaler med nærmeste leder og trepartssamtaler på arbejdspladsen, hvis leder og medarbejder ønsker det.

Når en stressrelateret sygemelding er en realitet, melder ikke kun de direkte og indirekte omkostninger for virksomheden sig, men også usikkerheden. For hvornår og hvordan kommer medarbejderen tilbage?


Ligeledes kan det være en udfordring at finde de rigtige opgaver til medarbejdere, som vender tilbage fra en sygemelding. Hos Stateras hjælper vi medarbejderen tilbage på arbejdspladsen både hurtigt og sikkert til gavn for alle parter. Vores forløb kan blandt andet omfatte situationsvurdering, behandlende psykologsamtaler, koordinering mellem virksomhed, medarbejder, læge og jobcenter, plan for arbejdsgenoptagelse, lederrådgivning, opfølgende samtaler m.m.

To ud af fem ledere finder det vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt medarbejderen kan komme tilbage i job i forbindelse med sygemelding. Vi tilbyder i ovenstående forbindelse ledelsesrådgivning til ledere med personaleansvar som ønsker at blive bedre til at hjælpe medarbejder på kanten af en sygemelding, ønsker at bliver bedre til at støtte i en hensigtsmæssig tilbagevenden efter en sygemelding mv.

Links til mere viden:
http://www.jobogtrivsel.dk/Files/Filer/hvad_koster_sygefravaeret.pdf
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/hvidbog-mentalt-helbred.pdf

Kontakt Stateras